Członkowie Fundacji

Ewa Solarz – założycielka i prezes Fundacji, zawodowo zajmuje się doradztwem dużym firmom w Polsce w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju. Na co dzień zajmuje się prowadzeniem szkoleń na różnorodne tematy (np. Cele Zrównoważonego Rozwoju, zrównoważony łańcuch dostaw), a także opracowywaniem strategii zaangażowania społecznego, odpowiedzialnego biznesu czy odpowiedzialnego łańcucha dostaw. Związana jest również z tematyką innowacji społecznych (do których zalicza się również ekonomia społeczna), o których organizowała konferencję podsumowującą i koordynowała stworzenie publikacji w 2014 roku (http://www.pwc.pl/pl/doradztwo-csr/wizja-2050/assets/broszura_wizja_2050_pl_innowacje_spoleczne_podsumowanie.pdf).
Ewa Solarz od wielu lat związana jest z tematyką zrównoważonego rozwoju w różnych jego odsłonach. Podczas studiów magisterskich i doktoranckich blisko związana z kwestią rewitalizacji miast w kontekście społecznym – włączania społeczności defaworyzowanych do społeczeństwa, do aktywnego włączania się w życie swojej wspólnoty, miasta, na rynek pracy i wypowiadania swojego zdania w trakcie konsultacji społecznych.
Obecnie Ewa Solarz związana jest przede wszystkim z tematyką zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kontekście społecznym, m.in. zaangażowania społecznego firm.

Katarzyna Chotkowska – członek zarządu Fundacji, badacz, absolwentka studiów magisterskich na kierunku Psychologia na Akademii Pedagogiki Specjalnej oraz studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Polityka Społeczna w Instytucie Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego, w ramach studiów brała udział w licznych zajęciach dotyczących edukacji
globalnej m.in. Globalne problemy społeczne, Globalne problemy współczesnego świata. Związana z licznymi organizacjami pozarządowymi działającymi na Mazowszu. Członek zarządu Instytutu Nauk o Polityce Publicznej.

Anna Skowera – koordynatorka projektów. Pracowała w Ruchu Sprawiedliwego Handlu (Fair Trade), gdzie odpowiedzialna była za koordynację projektów finansowanych z Unii Europejskiej, jak również prowadzenie szkoleń (zarówno w Polsce jak i dla grup międzynarodowych) na temat odpowiedzialnej konsumpcji oraz z zakresu Edukacji Globalnej. Współtworzyła polskie wersje materiałów edukacyjnych na temat niesprawiedliwości w łańcuchach dostaw, roli etycznych finansów we wspieraniu inicjatyw ekonomii społecznej jak również odpowiedzialnych inwestycji. W 2016 roku wzięła udział w programie finansowanym przez rząd Malezji, w którym zajmowała się rozwojem przedsiębiorstwa społecznego dla jednej z rdzennych społeczności Sarawaku zajmującego się rękodziełem.

Agata Mętlak – wolontariuszka, absolwentka UW. Profesjonalnie zajmuje się tematyką ochrony środowiska.